محصولات سخت افزاری مورد عرضه سپاهان بارکد:

+ چاپگرهای برچسب بارکد
+ چاپگرهای قابل حمل
+ چاپگرهای برچسب RFID
+ اسکنرهای بارکد
+ رایانه‌های قابل حمل بارکد (هندهلد)
+ تگخوان‌های ثابت RFID
+ تگخوان‌های قابل‌حمل RFID
+ اسکنرهای بارکد
+ رایانه‌های قابل‌حمل بارکد (هندهلد)
+ بارکدخوان‌های OEM
> دانلود بروشور کامل محصولات هانیول (فرمت PDF)