سیستم لیبلینگ کالا

 

صنایع تولیدی اغلب به دلیل عدم وجود یک روند مکانیزه در واحد بسته بندی، جهت ثبت اطلاعات این قسمت، دچار مشکلات عدیده ای می شوند. تکیه بر روشهای دستی و دخالت عامل انسانی در جمع آوری اطلاعات فرآیند تولید و بسته بندی منتهی به ایجاد حجم وسیعی از داده های غیر قابل اطمینان در مجموعه می شود. سیستم لیبلینگ مجهز به بانک اطلاعاتی در واحد بسته بندی محصولات، پاسخی به تمام مشکلات و نیازهای مطروحه است. 
این سیستم با ایجاد تحول در کاربری, با حداکئر سرعت و دقت لازم در ثبت اطلاعات و مشخصات محصول تولیدی، در ایستگاه بسته بندی کارخانجات مستقر شده و درج مشخصات لازم کالا روی بسته بندی را به بهترین شکل ممکن برآورده می سازد. در استفاده از اینگونه سیستم ها کاربر با حداقل استفاده از صفحه کلید و تنها با تجهیزات بارکد خوان اطلاعات مربوط به هر عملیات را با حداکثر سرعت ممکنه و با کمترین خطا ثبت کرده و لیبل مربوط به کالا را با فرمت مناسب چاپ می نماید. اطلاعات مربوط به جابجائی کالاها با اسناد و مدارک مربوط نیز در کامپیوتر ذخیره میگردند. سرعت و صحت ثبت اطلاعات از بارز ترین ویژگی های اینگونه سیستم ها به شمار میرود. همچنین بدلیل امکان جمع آوری اطلاعات به هنگام وقوع، اطمینان به درستی این اطلاعات از ارزش بسیار بالائی برخوردار خواهد بود.
واضح و مبرهن است که در چنین سیستمی با توجه به اینکه اطلاعات تولید بصورت کاملا مکانیزه ثبت میگردد، درصد خطا به پائین ترین نقطه ممکن سقوط کرده سرعت عمل واحد بسته بندی بدلیل عدم نیاز به ثبت دستی آمار و ارقام تولید در لیستهای مربوطه از پیشرفت کاملا محسوس و قابل قبولی برخوردار خواهد بود و از طرف دیگر در پایان هر شیفت کاری گزارش مربوط به محصول بسته بندی شده به تفکیک کلیه پارامترهای تولید بصورت چاپ شده در دسترس مدیران مربوطه قرار خواهد گرفت.
نرم افزار مورد استفاده برای این منظور بصورت کاملا سفارشی و مبتنی بر نیازهای واقعی کاربران طراحی می گردد بطوریکه امکان ارتباط دهی آن به انواع تجهیزات قابل اتصال به کامپیوتر از قبیل ترازوهای دیجیتال، دستگاههای PLC و ... جهت اخذ مستقیم برخی از داده های مربوط به کالا وجود داشته، گزارشات مختلف قابل اخذ از سیستم نیز با توجه به نیاز مدیران و کاربران طراحی و در نزم افزار گنجانده می شود.

 

 

شرکت سپاهان بارکد    34432681 - 34432680 (031 :تامین کننده


سایت تامین کننده: www.sepahanbarcode.com