سیستم کنتورخوانی بارکدی


در سیستم کنتورخوانی بارکدی ابتدا اطلاعات مربوط به مشترک به صورت یک برچسب بارکددار ( که علاوه بر بارکد شامل شماره اشتراک جهت استفاده در موارد ضروری می باشد) بر روی کنتورهای مشترکین الصاق می گردد.

برای قرائت کنتور، کنتورخوان کد اشتراک را با استفاده از اسکنر دستگاه قابل حمل جمع آوری داده (هند هلد) اسکن می کند تا مشخصات مشترک روی صفحه دستگاه ظاهر شود. سپس کنتورخوان عدد کارکرد کنتور را با استفاده از صفحه کلید دستگاه وارد آن می کند. مصرف توسط دستگاه محاسبه می شود و در صورتی که مقدار مصرف در محدوده تعریف شده نباشد پیغام اخطار داده می شود. در صورتی که کنتور مشترک مشکل داشته باشد کنتورخوان با استفاده از دستگاه، نوع خطا را ثبت خواهد نمود. 

 در ضمن با توجه به این که لیست مشترکین به ترتیب کد آدرس در دستگاه پرتابل ریخته می شود می توان به کنتورخوان این امکان را داد که به جای اسکن بارکد کد اشتراک، در لیست مشترکین جستجو کرده و مشترک مورد نظر را انتخاب کند.
 

پس از تخلیه نتایج کنتور خوانی و خطاهای ثبت شده در نرم افزار طرف PC امکانات گزارش گیری متنوعی وجود خواهد داشت.

در انتهای هر سیکل نتایج کنتورخوانی به فایل قابل تزریق به بانک اطلاعاتی سیستم مرکزی تبدیل می شود. در ضمن نتایج کنتورخوانی و تمام خطاهای ثبت شده در انتهای هر سیکل به نسخه پشتیبانی اضافه خواهد شد و هر زمان در صورت نیاز از سیکلهای گذشته نیز می توان گزارش گیری نمود.

از مزایای عمده این سیستم می توان موارد زیر را بر شمرد:

  • دستگاه مورد استفاده بسیار سبک و کم حجم است
  • ثبت خودکار تاریخ و ساعت کنتورخوانی 
  • شارژ سریع باتری 
  • دوام شارژ باتری برای مصرف طولانی تر 
  • امکان تغییر نرم افزار به دلخواه 
  • ارائه نرم افزارهای لازم برای کنتورخوانی تحت سیستم عامل ویندوز با کاربری آسان 
  • ممانعت از انجام کنتورخوانی بدون مراجعه (بدون مراجعه به محل کنتور نمی توان مقدار کنتور را در دستگاه ثبت کرد)

 

شرکت سپاهان بارکد    34432681 - 34432680 (031 :تامین کنندهسایت تامین کننده: www.sepahanbarcode.com